Els Van Ginneken

Mensen, natuur en spiritualiteit hebben mij altijd geboeid en mijn leven verrijkt. Ik werd huisarts vanuit het verlangen om te helen en volgde vele workshops en opleidingen. Ik ben getrouwd en moeder van twee dochters. Sinds 2006 loop ik het hedendaagse pad van verlichte levenskunst aan de School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht. Daar ontdekte ik dat je niet heel hoeft te worden, maar dat je al heel bent. Heelheid is immers reeds gegeven omdat het een natuurlijke, inherente kwaliteit van Zijn is, een pure dimensie in ieder van ons. In mijn leven en werk is Zijnsoriëntatie sindsdien een grote inspiratiebron. Het combineert inzichten uit het Tibetaans boeddhisme (vnl Dzogchen) met westerse psychologische kennis en biedt een pad om je ware aard of Spirit te leven: stralend, liefdevol en helder. Het maakt me een gelukkiger en vrijer mens.

Omdat ik dit geluk en deze visie heel graag met anderen wilde delen, startte ik in 2019 de opleiding tot leraar Zijnsoriëntatie aan de School voor Zijnsoriëntatie en begon met het geven van (meditatie)cursussen en individuele begeleiding. Door bewustzijnstraining en begeleid zelfonderzoek, ga je ervaren dat je al compleet bent precies zoals je bent en kom je thuis in je vrije, liefdevolle aard, in je kracht en je wijsheid. Rustend in Zijn en vertrouwend op je ware aard kan je vervolgens ontdekken hoe je je leven vorm wil geven en wat het van je vraagt om je Spirit te leven. Zo wordt jouw leven rijk, vreugdevol en vervullend en dit geluk straal je ook uit naar je omgeving.

Ik realiseerde me dat dit het vreugdevolle en diepgaande werk is dat ik wilde doen en besloot begin 2023 mijn praktijk als huisarts af te bouwen en te kiezen voor waar het mij echt om te doen is: Zijn en Spirit en hoe we dit kunnen leven in onze dagelijkse leven. Als huisarts zag ik immers heel veel lijden en ik ontdekte dat waar we vaak het meeste aan lijden ons verlies aan vertrouwen in onszelf, in onze basale goedheid, wijsheid en kracht is, dat we vinden dat we slecht zijn of op zijn minst tekortschieten. Omdat we vaak geen voeling meer hebben met onze ware aard en vergeten dat we Spirit zijn, leven we dit vaak niet ten volle en voelen ons onrustig, ongelukkig of onvervuld in ons leven.  Tegelijkertijd is Zijn en Spirit heel nabij en intiem aan jou waardoor je er met de methodieken van Zijnsoriëntatie heel gemakkelijk contact mee kan maken. Op het pad geraak je hiermee vertrouwd, wen je aan deze nieuwe manier van zijn en leer je hoe je Spirit kan belichamen in je dagelijkse leven, in je relaties, in je werk, in sociale betrokkenheid et cetera. Keer op keer zag ik hoe blij en diep gelukkig het studenten maakt als ze thuiskomen bij zichzelf, in hun vrije, stralende liefdesaard. Dit gun ik ook jou van harte!

Overzicht van belangrijkste opleidingen:

 • Geneeskunde – Universiteit Antwerpen – 1999
 • Tropische geneeskunde – ITG – 2000
 • Lepra- en tuberculosebestrijding – Ethiopië, Bangladesh en Nigeria (Damiaanaktie) – 2001
 • Huisartsgeneeskunde – Universiteit Antwerpen – 2003
 • 3-jarige basistraining Zijnsoriëntatie – School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht – 2006
 • Begeleiding bij het verwerken van seksueel misbruik – Educatieve Academie
 • Rouw en verlies – Educatieve Academie
 • Mindfulness en compassie – Edel Maex, Erik van den Brink
 • Introductie Acceptance and Commitment Therapy
 • Burn-out in de artsenpraktijk – The Human Link
 • Opleiding tot Leraar Zijnsoriëntatie – School voor Zijnsoriëntatie te Utrecht – 2022

 

Tot op heden volg ik supervisie en trainingen aan de School voor Zijnsoriëntatie.

 

Adres

Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht

E-mail

info@blz.nu

Els Van Ginneken is als geregistreerd lid aangesloten bij de Beroepsvereniging Leraren Zijnsoriëntatie

De beroepsvereniging is in 2001 opgericht om de kwaliteit van het leraarschap continu te bevorderen en te bewaken. Om dit te realiseren heeft de beroepsvereniging onder andere een beroepsprofiel, een gedragscode en een  klachtenreglement ontwikkeld waar alle leden zich aan dienen te houden.

Daarnaast is de beroepsvereniging ook een ontmoetingsplaats waar leraren Zijnsoriëntatie de kwaliteit van hun vak-uitoefening op peil kunnen houden en verder kunnen ontwikkelen.

“Er is een grote schat in ons. Een onuitputtelijke bron van rijkdom, liefde en helderheid.”

Hans knibbe